Režim zobrazenia na celú obrazovku a celková škálovateľnosť
Ideálne pre notebooky obrazovky a veľké displeje


Zobraziť sady
Definuje v akej kombinácii sú Ekvalizér, dynamika, sendy / inserty zobrazené a ukladá vaše obľúbené nastavenia.

Zóny kanálov
Určite, ktoré kanály chcete použiť a kde ich chcete mať zobrazené.


Vyhľadávanie Plug-inov
Vďaka tejto funkcii ľahko nájdete ten správny efekt aj z neustále rastúceho zoznamu plug-inov


Plná drag-and-drop podpora
zaisťuje bezproblémový prenos nastavenia kanálov


Quick Link systém kontroly a riadenia Link skupín
dočasne alebo trvale spája kanály alebo len konkrétne parametre