Mac OS X

 • Mac OS X Version 10.9/10.10*
 • Intel dual core CPU
 • 8 GB RAM (minimum 4GB)
 • CoreAudio kompatibilný audio hardware
 • Rozlíšenie displeja na 1920 x 1080 pixelov doporučené (minimum: 1366 x 768)
 • 15 GB voľného miesta na pevnom disku
 • USB-eLicenser a voľný USB konektor
 • DVD-ROM s dual-layer podporu pre inštaláciu
 • Pripojenie k internetu pre aktiváciu licencie

* Native 32-bit and 64-bit Nuendo version included.

Windows

 • Windows 7*** / 8.x* / 10*
 • Intel, alebo AMD dual core CPU
 • 8 GB RAM (minimum 4GB)
 • Windows kompatibilný audio hardware**
 • Rozlíšenie displeja na 1280 x 800 pixelov doporučené (minimum: 1366 x 768)
 • 15 GB voľného miesta na pevnom disku
 • Grafická karta s DirectX 10 a podporou WDDM 1.1
 • USB-eLicenser a voľný USB konektor
 • DVD-ROM s dual-layer podporu pre inštaláciu
 • Pripojenie k internetu pre aktiváciu licencie

* Native 32-bit and 64-bit Nuendo version included.
**ASIO compatible audio hardware recommended for low-latency performance
*** Aero mode needs to be activated in Windows 7