RND Portico - VCM technológia od Yamahy

VCM technológia

Vytvoriť digitálny obraz analógových audio procesorov svetovej triedy bol vždy nedosiahnutý cieľ - až doteraz - Yamaha vyvinula svoju technológiu naýívanú VCM - Virtual Ciruity Modeling. Celý vývoj tejto technológie bol pod dohľadom Toshifumi Kunimoto a jeho inžinierskej skupiny.

VCM dokáže realisticky digitálne reprodukovať individuálne komponenty v analógových okruhoch, ako odpory a kondenzátory. VCM je zameraný na nevídané hudobné simulácie kvality analógového zvuku, spolu s typickými charakteristikami ako sýtost a nelinearita.

Pomocou tejto technológie máte priamy prístup k modelovaniu analógového zvuku a to pomocou RND Portico plug-inov.